ID Psykoterapi
ID står for integrativ-dynamisk.

Integrativ betyder at flere psykoterapeutiske redskaber integreres i et samspil, der har vist sig at være særdeles effektivt.

Nogle gange skal hovedvægten lægges på det kognitivt-adfærdsmæssige, dvs. at der arbejdes med at bryde gamle, destruktive måder at tænke og handle på. Andre gange er der fokus på det psykodynamiske aspekt, hvilket betyder at klientens udvikling i barndommen står centralt.

Det kan også være givende at interessere sig for det systemiske niveau, dvs. de roller og relationer til andre, som har betydning for klientens nuværende liv eller det eksistentielle niveau, der har fokus på de eksistentielle grundvilkår og kriser, og på at vi altid har et valg. På det humanistiske niveau arbejdes der med at frigøre og udfolde medfødte resurser og potentialer.

Ved at arbejde ud fra det transpersonlige niveau er det muligt at komme i kontakt med det højeste og største i vores liv, det som mange traditioner kalder Gud.

Dynamisk er det modsatte af statisk. En terapi der er dynamisk, går ud fra at et menneske ikke er en statisk størrelse, men at forandring er mulig.

Hver eneste terapitime består af større og mindre forandringsprocesser!

Læs mere på:
www.idacademy.dk
og www.vadumdahl.dk


Tilbage til forsiden